Misja Fundacji

Jaka jest misja Fundacji Albedo? Odpowiedź kryje się w jej nazwie. Pierwszym znaczeniem słowa albedo jest przedostatnia faza przemiany alchemicznej, a więc stan bliski perfekcji, lecz jeszcze niedoskonały. Tym w gruncie rzeczy jest każda kultura, gdyż zawsze pozostawia ona miejsce do nadania nowego wymiaru temu, co już znane i do nowych odkryć. Kultura polska nie jest tu wyjątkiem. Albedo to także termin z dziedziny astrofizyki, gdzie oznacza miarę jasności światła odbijanego przez ciało niebieskie. Otóż miarą blasku danej kultury jest jej zdolność do odbijania światła innych kultur, to jest przyswajania i udostępniania ich wybitnych osiągnięć własnym obywatelom. Idąc tym tropem Fundacja Albedo będzie kupować dla wybranych publicznych bibliotek w Polsce specjalistyczne publikacje obcojęzyczne, które są w nich dzisiaj trudno dostępne lub wręcz niedostępne. Chodzi zwłaszcza o ważne edycje krytyczne, czasopisma i komentarze fachowe, dzięki którym naszym studentom i naukowcom łatwiej będzie prowadzić badania naukowe i dokonywać nowych tłumaczeń dzieł literackich. W przyszłości Fundacja będzie starała się także pozyskać większe środki, dzięki którym wybrane biblioteki publiczne w Polsce będą mogły wykupić dla wszystkich czytelników darmowy dostęp do płatnych repozytoriów cyfrowych, takich jak np. Project Muse. Niektóre tłumaczenia dzieł obcojęzycznych, zwłaszcza dawnych, będą również za darmo udostępniane przez Fundację do użytku niekomercyjnego na jej stronie internetowej.