Jak działamy ?

W jaki sposób działamy?

  • Fundacja kupuje dla wybranych publicznych bibliotek w Polsce specjalistyczne publikacje obcojęzyczne, które są potrzebne naszym studentom, doktorantom i pracownikom nauki. Będziemy się starali dostarczać do bibliotek takie książki, które najbardziej odpowiadają na potrzeby samych zainteresowanych.  Chodzi zwłaszcza o ważne edycje krytyczne, czasopisma i komentarze fachowe, dzięki którym naszym studentom i naukowcom łatwiej będzie prowadzić badania naukowe i dokonywać nowych tłumaczeń dzieł literackich.
  • Będziemy też starali się pozyskać większe środki i przekazać je do wybranych bibliotek publicznych, żeby te mogły wykupić dla wszystkich czytelników pełny darmowy dostęp do płatnych repozytoriów cyfrowych, takich jak np. JStore czy Project Muse.
  • Fundacja udostępni za darmo na swojej stronie internetowej niektóre tłumaczenia ważnych dzieł obcojęzycznych wraz z komentarzem krytycznym (do użytku niekomercyjnego). Środki finansowe pozyskane od naszych darczyńców mogą być spożytkowane na zakup licencji na prawa autorskie, gdyby umieszczenie takich utworów na stronie internetowej fundacji  wymagało opłaty.
  • Fundacja działa w stu procentach społecznie tzn. nie pobiera i nigdy nie będzie pobierała jakiegokolwiek procentu od pozyskanych środków na wynagrodzenie swoich pracowników. Środki te przeznaczymy w całości na cele wymienione wyżej.