John Donne (1572-1631)

Alembik śmierci (Death’s Duell)

Alembik śmierci jest ostatnim kazaniem napisanym i osobiście wygłoszonym przez Johna Donne’a. Stanowiło ono najważniejszą część pionierskiego projektu quasi artystycznego, w czasie którego umierający na raka żołądka Donne postanowił przeobrazić nadchodzącą śmierć w otwarty, jawny teatr umierania. W tamtej epoce odchodzenie miało w dużej mierze charakter publiczny i społeczeństwo wywierało na umierających silny nacisk, aby dopełnili rytualnych powinności związanych z nadchodzącym przejściem do wieczności, takich jak pociecha duchowa czy spisanie testamentu.  Donne chciał jednak przekształcić ów utarty rytuał w coś znacznie bardziej niezwykłego : otóż pragnął nadać bezosobowemu zjawisku śmierci całkowicie własną interpretację, w której znalazło by się uzasadnienie mechanizmu zmartwychwstania znacznie bardziej symboliczne i osobiste niż pozwala to wyrazić oficjalna doktryna i praktyka Kościoła. Stąd wziął się jego niezwykły pomysł, aby ująć chrześcijańską teologię zbawienia za pomocą hermetycznej symboliki alchemicznej i to w treści tak ortodoksyjnego gatunku, jak kazanie…

Tekst ostatniego kazania Johna Donne’a można teraz pobrać wraz z przekładem jego Medytacji, w formie wygodnego pliku pdf z zakładkami:

John Donne Medytacje i Alembik śmierci wraz ze wstępem